Tag Archives: Will

Modal auxiliaries and similar expression

Modal: Modal yapılar cümleye kişinin fikri belli bir konudaki tutumu yapılabilecekler , yapılması gerekli şeyler, olasılıklar gibi anlamları katmak amacı ile kullanılan yapılardır. Modal yardımcı fiilleri genellikle konuşmacının duygularını yansıtır aşağıdaki örneklerde konu ayrıntıları ile anlatılmaya çalışılmıştır