Tag Archives: must

Necessity and Prohibition (Gereklilik ve Yasak)

Neccessity: Must, Have to, Have got to ( Zorundayım) Students must study hard in order to exam. ( Öğrenciler sınava sıkı çalışmak zorunda.) Students have to study hard in order to exam. ( Öğrenciler sınava sıkı çalışmak zorunda.) Students have got to study hard in order to exam. ( Öğrenciler sınava sıkı çalışmak zorunda.)

Modal auxiliaries and similar expression

Modal: Modal yapılar cümleye kişinin fikri belli bir konudaki tutumu yapılabilecekler , yapılması gerekli şeyler, olasılıklar gibi anlamları katmak amacı ile kullanılan yapılardır. Modal yardımcı fiilleri genellikle konuşmacının duygularını yansıtır aşağıdaki örneklerde konu ayrıntıları ile anlatılmaya çalışılmıştır