Tag Archives: anlatım

Necessity and Prohibition (Gereklilik ve Yasak)

Neccessity: Must, Have to, Have got to ( Zorundayım) Students must study hard in order to exam. ( Öğrenciler sınava sıkı çalışmak zorunda.) Students have to study hard in order to exam. ( Öğrenciler sınava sıkı çalışmak zorunda.) Students have got to study hard in order to exam. ( Öğrenciler sınava sıkı çalışmak zorunda.)

The Passive

Active (Etken) cümle yapisinda , İşin özne tarafından yapıldığı bellidir , Passive (Edilgen) cümlelerde ise özne belirsizdir , yani isi yapan belli degildir Verbs that can be used in the passive : 1.Most transitive verbs can be used in the passive. A transitive verb is a verb which has an object.