Future Continuous

I will be doing something = birşeyler yapıyor olacağım ( bir eylemin ortasında olacağım ) Örn : The football match begins at 7:30 and ends at 9:15 so during this time ,for example 8:30 , Kevin will be watching the match. – This time tomorrow I’ll be travelling through france – In the 21 st… Read More »

Simple future

Konuşma anında geleceğe dönük bir eylemi ifade etmek için will kullanılır. Going to ise önceden yapılan planlar ve niyetler için kullanılır. Örn: biri paltosunu giydi dışarıya çıkıyor. onu gören kişi will ile soru sorar, çıkan kişinin diyelim ki o saatte biriyle buluşması gerekiyor ( önceden planlamış ) going to ile cevap verir.

Past perfect Continuous

Geçmişte olmuş iki eylem var ve bunlardan önce olanın sürekliliği past perfect continuous tense ile vurgulanır. 1. Our game of tennis was interrupted. we’d been playing for about half an hour when it started to rain very havily. 2. Ken give up smoking two years ago. He’d been smoking for 30 years.

Past perfect

Past perfect tense : gemişte bir aktivitenin başka bir aktiviteden önce tamamlandığını vurgular. yani:Geç mişte oluşmuş iki eylem var fakat 1. eylem , 2.cisin den önce olmuş işte 1.eylem past perfec tir. 1. My parents had already eaten by the time I got home 2. Until yesterday, I had never heard about it . 3.… Read More »

Present perfect continuous

Present Perfect continuous , yakın zamanda veya henüz sona ermiş bir aktivitenin ifadesinde kullanılabilir bu aktivitenin şu an ile bağlantısı vardır. Örn: Eve gittiniz çocuğunuzungözlerikıpkırmızı ve ne olduğunu öğreneceksiniz . What have you been doing demeniz lazım ( What are you doing olmaz.) Örn : A şahsı avrupa turuna çıkmış