Wishes & Causative verbs

Wish’i değiştirmek istediğimiz fakat kontrolümüz dışında olan veya geçmişte kalmış olması sebebiyle değiştiremediğimiz olayları ifade ederken kullanırız Future: I wish + past simple: 1. She can’t came tomorrow ( o yarın gelemiyor) I wish she could come tomorrow ( onun yarın gelebilmesini isterdim.)

The Passive

Active (Etken) cümle yapisinda , İşin özne tarafından yapıldığı bellidir , Passive (Edilgen) cümlelerde ise özne belirsizdir , yani isi yapan belli degildir Verbs that can be used in the passive : 1.Most transitive verbs can be used in the passive. A transitive verb is a verb which has an object.

Future Perfect

Future Perfect tense : Gelecekte , kesin bir zamandan önce birşeyin tamamlanmış olacağını vurgular Örn: 1.He will have finished his exams by december. 2.Kevin’s football match ends at 9:15 so after this time ,for example at 9:30 the matcah will have finished. 3.Sally always leaves for work at 8:30 in the morning